Demand Driven-trainingen

Om met DDMRP aan de slag te gaan, is het voor betrokkenen in de organisatie belangrijk om de concepten te kennen. Wij bieden diverse trainingsmogelijkheden, van bewustwordingssessies tot en met inhoudelijke training in de toepassing van Demand Driven-methoden.

Demand Driven Planner

Demand Driven MRP (DDMRP) verbetert de goederenstroom die wordt geactiveerd door de echte klantvraag. Het werkt met strategisch geplaatste buffers om variabiliteit in vraag en aanbod op te vangen en daardoor de flow te verbeteren. Toepassing van DDMRP resulteert in kortere doorlooptijden, stabielere processen, lagere voorraadniveaus en lagere kosten. U kunt het concept toepassen op elke omgeving met variabiliteit in de vraag, het aanbod en de interne processen. Kijk voor meer informatie over de inhoud van de training op visiepartners.nl.

Demand Driven Leader

Demand Driven Leader richt zich op het verbeteren van de goederenstroom, die wordt getriggerd door echte klantorders. De training is bedoeld voor supply chain professionals die DDMRP-concepten willen implementeren binnen het Demand Driven S&OP proces. U leert hoe u materialen kunt plannen, knelpunten kunt managen en reservecapaciteit optimaal kunt gebruiken. Dit alles draagt bij aan het verbeteren van de goederen- en informatiestroom. Deze verbeteringen resulteren in lagere voorraadinvesteringen en voorraadkosten terwijl de klantenservice op een hoog niveau gehandhaafd blijft. Kijk voor meer informatie over de inhoud van de training op visiepartners.nl.

Demand Driven Brix

Demand Driven Brix (DDBrix) is een serious game om teamwork te stimuleren en medewerkers te laten ervaren hoe flow kan worden bevorderd met DDMRP. DDBrix is ​​ontworpen om de onderliggende principes van DDMRP te leren toepassen. Deelnemers leren hoe ze de stroom van informatie en materialen kunnen verbeteren. De game simuleert planning met traditionele MRP in vergelijking met de gesimuleerde, op DDMRP gebaseerde, planning. Deze vergelijking biedt deelnemers inzicht in de impact van flow op voorraadinvesteringen en voorraadkosten.