Demand Driven Routekaart

Wij ondersteunen organisaties bij hun Demand Driven-traject vanaf de eerste interesse tot en met de implementatie en nazorg. Tijdens dit traject leren wij graag meer over uw bedrijf, bijvoorbeeld over de processen, doorlooptijden en voorraden. Elke fase van de routekaart is een beslismoment om al dan niet door te gaan naar de volgende fase.

Wij begeleiden het Demand Driven-implementatieproces. Als onderdeel daarvan leiden wij uw medewerkers op met relevante trainingen.

Wilt u weten wat DDMRP voor uw bedrijf kan betekenen?

Neem contact met ons op voor meer informatie of maak een afspraak

awareness .svgnummer 1.svg

Bewustwording

Wij bieden workshops aan om bewustwording van DDMRP te creëren en inzicht te krijgen in de toegevoegde waarde daarvan voor uw organisatie. Bewustwording is een essentieel onderdeel van verandermanagement. Samen kijken we hoe workshops kunnen bijdragen aan een succesvolle implementatie. U kunt kiezen uit twee verschillende soorten workshops. Eén workshop heeft tot doel het management bewust te maken van de impact van DDMRP op de bedrijfsprocessen. De andere workshop is een simulatie waaraan medewerkers kunnen deelnemen om zelf te ervaren hoe DDMRP werkt. Het is mogelijk om voor één of voor beide workshops te kiezen.

nummer 2.svgproof of value.svg

Proof of Value          

Samen met u beoordelen we de voorraadstromen van grondstoffen, onderhanden werk en gereed product. De verkregen informatie wordt gebruikt om te bepalen welke voorraadgegevens zullen worden meegenomen in de Proof of Value. Met deze dataset simuleren wij de DDMRP-logica en kwantificeren we de effecten van DDMRP op de bestaande voorraadniveaus, de serviceniveaus, de kosten en het rendement op activa. Wij ondersteunen u bij het opstellen van een business case voor de Proof of Concept.

proof of concept.svgnummer 3.svg

Proof of Concept 

Deze fase resulteert in een gedeeltelijke implementatie (pilot) van DDMRP. Voor deze deelimplementatie gebruiken we een oplossing van één van onze softwarepartners. Medewerkers van uw organisatie die bij deze fase betrokken zijn, worden opgeleid in Demand Driven-concepten en het gebruik van de software. Samen bepalen we de gewenste uitkomsten van de pilot. Het resultaat van de Proof of Concept wordt beoordeeld aan de hand van de vooraf bepaalde evaluatiecriteria.

nummer 4.svgimplementation.svg

Uitrol

De beslissing van het management om DDMRP uit te rollen wordt gevolgd door een implementatieplan en de keuze voor de te gebruiken softwareoplossing. Degenen die betrokken zijn bij Demand Driven planning en uitvoering worden opgeleid in de toepassing van de Demand Driven-concepten en het gebruik van de software. Wij begeleiden u actief bij het implementatieproces.

optimizing.svgnummer 5.svg

Optimaliseren van de Demand Driven-processen

De laatste stap van de implementatie bestaat uit het verfijnen van de Demand Driven-parameters. In deze fase wordt het continue verbeterproces geformaliseerd. Het optimalisatieproces heeft een aanzienlijke impact op het investeringsrendement van het project. We kunnen helpen bij het identificeren van verbetermogelijkheden.

Na het implementatieproject blijven wij beschikbaar voor ondersteuning.